Dariusz Dzitkowski

Tel: 697 442 929

Działalność

Zasady prowadzenia działalnosci w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomosciami uregulowane są w ustawach:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z późn. zm.)

W stosunkach pomiedzy Właścicelem a firmą prowadzącą usługi z zakresu obsługi nieruchomości najważniejsza jest umowa zawarta pomiędzy stronami dotycząca zakresu, sposobu prowadzenia spraw, wzajemnych praw i obowiązków. Na podstawie zawartej umowy kształtują się relacje pomiędzy zarządcą/administratorem a właścicielem/wspólnotą mieszkaniową.

 AiZN "Impresja" wspólpracuje z wieloma firmami, które swiadczą swoje usługi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z zakresu:

 • Sprzątania
 • Wywozu śmieci
 • Obsługi terenów zielonych
 • Konserwacji
 • Usług :
  • Hydraulicznych
  • Elektrycznych
  • Dekarskich
  • Murarsko-malarskich
 • Wykonującymi przeglądy:
  • Budowlane, roczne i pięcioletnie
  • P-poż
  • Gazowe
  • Kominiarskie
  • Bram garażowych
  • Wentylacji hal garażowych

Posiadamy obowiązkową polisę OC zarządcy nieruchomości zawartą z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..

Aktualności

Informacje

Informujemy, że z dniem 1 września 2018 r. zmienił się adres siedziby Firmy AIZN IMPRESJA. Jednocześnie został wyłączony telefon stacjonarny. Pozostałe dane kontaktowe nie ulegają zmianie. Nowy adres w zaakładce Kontakt.       ... Czytaj więcej...