Dariusz Dzitkowski

Tel: 697 442 929

Oferta kierowana do wspólnot mieszkaniowych.

Świadczymy usługi dla Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie:

 • Zarządzanie
 • Administrowanie
 • Księgowanie
 • Bieżąca konserwacja

Oferujemy:

 • przystępne ceny za świadczone usługi, np. administrowanie z księgowością od 0,45 zł/m2 powierzchni użytkowej.
 •  system Internetowej Obsługi Kontrahenta – możliwość sprawdzenia przez Internet swojego konta we Wspólnocie Mieszkaniowej - wpłat i należności.

Indywidualnie wyceniamy usługi dla każdej nieruchomości.

Przykładowy zakres obowiązków administratora Wspólnoty Mieszkaniowej.

I. Obsługa administracyjna:

 1. Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli i ich udziałów w częściach wspólnych.
 2. Reprezentacja, w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, w sprawach jej dotyczących przed odpowiednimi władzami i instytucjami (Urząd Skarbowy, Urząd Miejski, Urząd Statystyczny, instytucje nadzoru technicznego i budowlanego).
 3. Przygotowanie i obsługa Rocznego Zebrania Wspólnoty mieszkaniowej, w tym przygotowanie powiadomień, projektów uchwał, druków, list obecności itp.
 4. Prowadzenie korespondencji z właścicielami.
 5. Negocjowanie warunków umów z dostawcami (media, wywóz śmieci, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, konserwacje bieżące, serwis domofonów, obsługa kotłowni, ubezpieczenie budynku itp.), zawieranie umów i nadzór nad ich realizacją.
 6. Odczyty liczników indywidualnych: na 30.06 i 31.12 wody zimnej i ciepłej, na 31.12 – liczników energii cieplnej.(lub w terminach umówionych ze Wspólnotą Mieszkaniową).
 7. Opinie prawne dotyczące administrowanej nieruchomości i spraw związanych z działalnością Wspólnoty Mieszkaniowej, sprawdzanie poprawności prawnej zawieranych umów.
 8. W miarę możliwości pozyskiwanie innych środków finansowych.

W razie konieczności:

 1. Organizowanie przetargów na roboty remontowo – budowlane.
 2. Prowadzenie negocjacji i przygotowanie umów z tytułu pożytków z nieruchomości wspólnej

 

II. Obsługa bankowo – księgowa:

 1. Prowadzenie rozliczeń księgowych Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przygotowanie dokumentów bankowych i finansowych do zapłaty za wykonane usługi na rzecz Wspólnoty po akceptacji faktur przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.
 3. Udzielanie szczegółowych informacji na temat rozliczeń i stanu kartotek finansowych na każde życzenie właściciela.
 4. Sporządzanie indywidualnych rozliczeń mediów zgodnie z terminami, wynikającymi  z umowy.
 5. Sporządzanie rocznych rozliczeń właścicieli z tytułu eksploatacji nieruchomości wspólnej oraz zaliczek na remonty.
 6. Sporządzenie bilansu i rocznego sprawozdania finansowego.
 7. Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali.
 8. Monitorowanie zaliczek indywidualnych za media, dokonanie bilansu opłat po zakończeniu sezonu grzewczego i uaktualnianie wymiaru opłat raz na rok, zgodnie z Regulaminem rozliczenia energii cieplnej.

 

III. Obsługa techniczna:

 1. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 2. Organizowanie i nadzór nad rocznym przeglądem budowlanym.
 3. Zabezpieczenie wykonawstwa okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (przeglądy kominiarskie, instalacji elektrycznej itp.)
 4. Zebranie ofert od potencjalnych wykonawców i pomoc przy wyborze wykonawcy.
 5. Udział w odbiorze technicznym wykonanych robót.

Aktualności

Informacje

Informujemy, że z dniem 1 września 2018 r. zmienił się adres siedziby Firmy AIZN IMPRESJA. Jednocześnie został wyłączony telefon stacjonarny. Pozostałe dane kontaktowe nie ulegają zmianie. Nowy adres w zaakładce Kontakt.       ... Czytaj więcej...